Kancelaria WKK Wilbik-Kaczyńska Kałkusiński partnerem – założycielem Klastra

Kancelaria WKK Wilbik-Kaczyńska Kałkusiński partnerem – założycielem Klastra

image_pdf

lipiec 2014

W dniu 3 lipca 2014 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego podpisana została umowa powołująca Klaster „Obszar Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności”.

Misją klastra jest wspieranie przedsiębiorców, uczelni wyższych, szkół o profilu zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i obronności, jednostek prowadzących badania rozwojowe oraz instytucji otoczenia biznesu działających w obszarze zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i obronności poprzez nawiązanie stałej współpracy opartej na transferze pomiędzy Partnerami Klastra wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych.

Obecnie Klaster zrzesza 34 podmioty, w tym 13 uczelni wyższych (m.in.: Politechnikę Śląską oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie), instytuty oraz przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii.

Podpisanie umowy poprzedziło wystąpienie posłów na Sejm RP: p. Stanisława Wziątka – Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Członka Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a także m.in. prelekcja Rektora – Komendanta gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka, przewodniczącego Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej.

Kancelaria WKK ma nadzieję wspierać Partnerów Klastra swoim doświadczeniem m.in. z zakresu zamówień publicznych i wojskowych, praw własności intelektualnej oraz wszelkiego rodzaju umów.

Na spotkaniu Kancelarię reprezentował mec. Rafał Kałkusiński.

(zdjęcie – źródło: Politechnika Śląska w Gliwicach)

Back to Top