Podpisanie Umowy na modernizację czołgów Leopard 2A4

image_pdf

grudzień 2015

„W dniu 28 grudnia 2015 r. w siedzibie PGZ w Radomiu w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Bartosza KOWNACKIEGO podpisana została umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne „Bumar – Łąbędy” S.A. na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji 2 PL (…).

http://iu.wp.mil.pl/userfiles/galeria/aktualnosci/big/1451371629.jpg

W ramach umowy, w latach 2015-2020, zostanie przeprowadzona modernizacja 128 sztuk czołgów Leopard 2A4 z opcją jej rozszerzenia o kolejne 14 szt. (w roku 2021). Wykonawca umowy, na wszystkich modernizowanych czołgach, poza obszarem modernizacyjnym zobowiązany będzie wykonać przeglądy F6 (wieży, podwozia i osprzętu) oraz przywrócić ich sprawność techniczną, udzielając jednocześnie gwarancji na cały zmodernizowany czołg. Dodatkowo zmodernizuje również bazę szkoleniową (symulatory i trenażery) do czołgu w wersji 2 PL.

 

Wartość umowy na wykonanie modernizacji 128 sztuk czołgów Leopard 2A4 kształtuje się na poziomie ok. 2,415 mld zł.

W realizacji zamówienia, poza firmami wchodzącymi w skład Konsorcjum, planowany jest udział: Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, PCO S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów, ROSOMAK S.A., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego OBRUM z Gliwic. Strategicznym partnerem przy modernizacji czołgów będzie niemiecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH.”

(źródło i zdjęcie: Inspektorat Uzbrojenia, http://iu.wp.mil.pl/aktualnosci.aktualnosc.185.0.html)  

Mec. Rafał Kałkusiński, działając z ramienia ww. Konsorcjum, odpowiedzialny był za całokształt obsługi prawnej przedsięwzięcia zarówno w zakresie procedury kilkumiesięcznych negocjacji i uzgodnień prowadzonych z Zamawiającym, jak również w zakresie ustaleń biznesowych i podpisania stosownych umów (porozumień) między Konsorcjum, a partnerami zagranicznymi – dostawcami technologii wymaganej do zrealizowania modernizacji, a także stosownych umów wykonawczych między Konsorcjum, a wybranymi podwykonawcami.

 

 

Back to Top