Prawo korporacyjne i kontraktowe

Prawo korporacyjne i kontraktowe

image_pdf

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę korporacyjną podmiotów gospodarczych – zarówno spółek polskich, jak i zagranicznych.
Oferowany przez Kancelarię zakres usług obejmuje m.in.:

 • tworzenie spółek prawa handlowego, ich oddziałów, przedstawicielstw, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-venture;
 • bieżącą obsługę prawną organów spółek,
 • M&A, fuzje, przekształcenia i podział i likwidację spółek prawa handlowego;
 • przygotowanie umów zawieranych pomiędzy spółką, a jej wspólnikami;
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy w trakcie zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych;
 • tworzenie umów konsorcjalnych oraz umów o współpracy;
 • obsługę transakcji nabywania i zbywania udziałów/ akcji;
 • reprezentację w sporach między wspólnikami oraz spółką;
 • sporządzanie audytu prawnego (due diligence) dla celów przedsiębiorstw oraz IPO.

W ramach doradztwa korporacyjnego oferujemy również pomoc w rozwiązywaniu problemów pracowniczych (doradzamy w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, wypowiadania warunków umowy o pracę) oraz obsługę prawną zawieranych przez naszych Klientów kontraktów, na którą składają się:

 • przygotowywanie, jak i negocjowanie umów,
 • weryfikacja (opiniowanie) projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów Klienta,
 • przygotowywanie projektów ugód,
 • doradztwo związane z wykonywaniem umów,
 • pomoc w rozwiązywaniu, wypowiadaniu i wygasaniu umów,
 • audyt prawny umów, których stroną jest Klient.

Back to Top