Prawo teleinformatyczne, własności intelektualnej i wydawnicze

Strony: 1 2 3

Prawo teleinformatyczne, własności intelektualnej i wydawnicze

image_pdf

Prawnicy Kancelarii od lat świadczą pomoc prawną dla jednego z największych w kraju agregatorów usług telekomunikacyjnych, odpowiedzialnego za ruch realizowany na numerach Premium (o podwyższonej opłacie) oraz za różnego rodzaju serwisy świadczone drogą elektroniczną, przy ich wykorzystywaniu.

Dzięki temu zdobyliśmy doświadczenie we współpracy z operatorami, w tym w zakresie negocjowania umów ramowych, umów o współpracy, umów na realizację wybranych projektów multimedialnych.

Przygotowujemy projekty umów dla oraz z podmiotami realizującymi usługi drogą elektroniczną. W szczególności pomagamy tworzyć regulaminy serwisów (z uwzględnieniem kwestii klauzul abuzywnych).

Bierzemy czynny udział w przygotowywaniu loterii promocyjnych i audioteksowych, m.in. w zakresie opracowywania regulaminów ww. przedsięwzięć (z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych) oraz uzyskiwaniu zezwoleń na ich prowadzenie.

Przygotowujemy i prowadzimy korespondencję związaną z ww. działalnością przed: UOKiK, GIODO, UKE, Ministrem Finansów, Dyrektorami Izb Celnych, powiatowymi rzecznikami konsumentów, Prokuratorami i Policją.

Dodatkowo, w zakresie branży informatycznej, uczestniczyliśmy wielokrotnie w tworzeniu i negocjowaniu umów związanych z realizacją i wdrażaniem systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, w tym systemów klasy ERP.

Back to Top