Prawo teleinformatyczne, własności intelektualnej i wydawnicze

Strony: 1 2 3

Prawo teleinformatyczne, własności intelektualnej i wydawnicze

image_pdf

Kancelaria kieruje swoją ofertę również do firm z branży wydawniczej.

Oprócz bieżącej obsługi firm z tego sektora oferujemy pomoc prawną w zakresie projektów charakteryzujących się dużym stopniem skomplikowania, które dotyczą:

- prawa reklamy, zwłaszcza we wszystkich tych przypadkach, w których reklama jest reglamentowana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub może być kierowana jedynie do ograniczonego kręgu adresatów, jak np. reklama napojów alkoholowych, produktów leczniczych czy też wyrobów tytoniowych,

- zagadnień związanych z ochroną dóbr osobistych i praw autorskich w internecie (w tym także reprezentowanie Stron zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, jak również na etapie przed wszczęciem postępowania sądowego),

- usuwania z serwisów prowadzonych przez zagraniczne spółki materiałów naruszających prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie,

- zwalczania niezgodnej z prawem działalności o charakterze hostingowym,

- pomocy przy przygotowywaniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw, stypizowanych w art. 115 i n. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- przygotowywania regulaminów, w tym regulaminów serwisów internetowych, konkursów, promocji itp., także takich, w ramach których wykorzystywane są usługi typu premium Rate,

- przygotowywanie umów z autorami teksów, fotografami, modelkami itp.

Prawnicy zatrudnienie w naszej Kancelarii są świadomi Państwa potrzeb, a co za tym idzie, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest krótki czas reakcji oraz jasny i czytelny sposób przygotowywania umów, pism, wezwań itp., tak aby były one zrozumiałe i akceptowalne dla kontrahentów.

W tym zakresie nasi prawnicy zdobyli doświadczenie m.in. w trakcie współpracy z takimi markami jak: Hearst Marquard Publishing, Marquard Media Polska, LexisNexis Polska sp. z o.o. czy Grupa Wydawnicza Bookmark S.A.

Z działalnością naszych Klientów (także tych związanych z produkcją przemysłową) ściśle powiązane są zagadnienia prawa własności intelektualnej. W tym zakresie pomoc prawna świadczona przez Kancelarię dotyczy wszystkich aspektów związanych z prawami autorskimi, w tym w zakresie: przenoszenia autorskich praw majątkowych, regulacji uprawnień związanych z autorskimi prawami osobistymi, wykorzystywania praw zależnych, a także udzielaniem wszelkiego rodzaju licencji.

Dodatkowo opracowujemy projekty umów dotyczących kwestii  praw własności przemysłowej, we wszystkich aspektach związanych z projektami wynalazczymi, zasadami wykorzystywania praw do takich projektów i ich przenoszenia (lub licencjonowania) – zarówno w relacjach przedsiębiorca – pracownik, jak i w relacjach przedsiębiorca – przedsiębiorca oraz przedsiębiorca – uczelnie, w szczególności, gdy chodzi o realizację wspólnych przedsięwzięć badawczo – rozwojowych (B+R), których efekty mają być wykorzystywane (wdrażane) w przemyśle.

Back to Top