Udział w konferencji „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”

image_pdf

wrzesień 2014

o3

 

 

 

 

W dniu 15 września 2014 roku mec. Rafał Kałkusiński, z ramienia Kancelarii, uczestniczył w konferencji „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia” organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

Celem konferencji było przedstawienie poszczególnych rozwiązań ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, która wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2011/83/UE, wprowadzając wiele rozwiązań dotyczących obowiązków przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami, w szczególności w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, a także omówienie problemów i wyzwań czekających przedsiębiorców w związku z wejściem w życie nowych rozwiązań prawnych, co nastąpi już od dnia 25 grudnia bieżącego roku.

Back to Top