• Prawo inwestycji budowlanych i przemysłowych
  image_pdf

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego na każdym etapie procesu budowlanego, w trakcie którego jego uczestnicy (w szczególności inwestor, wykonawca, podwykonawcy, projektanci) spotykają się z zagadnieniami prawnymi, których właściwe rozpoznanie ma często decydujące znaczenie dla  sprawnego przebiegu tego procesu, począwszy od etapu planowania inwestycji, po jej realizację i zakończenie aż do upływu okresu rękojmi i gwarancji.

  zobacz >>

 • Zamówienia publiczne i wojskowe
  image_pdf

  Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zamówieniami publicznymi. Jest to konieczne w sytuacji, gdy duża część naszych Klientów realizuje dostawy lub usługi na rzecz podmiotów publicznych.

  zobacz >>

 • Wyroby medyczne
  image_pdf

  Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli, dystrybutorów i innych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i/lub wprowadzeniem do obrotu wyrobów medycznych, w tym wyrobów wykonywanych na zamówienie, z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego, jak i regulacji prawnych Unii Europejskiej.

  zobacz >>

 • Prawo teleinformatyczne, własności intelektualnej i wydawnicze
  image_pdf

  Prawnicy Kancelarii od lat świadczą pomoc prawną dla jednego z największych w kraju agregatorów usług telekomunikacyjnych, odpowiedzialnego za ruch realizowany na numerach Premium (o podwyższonej opłacie) oraz za różnego rodzaju serwisy świadczone drogą elektroniczną, przy ich wykorzystywaniu.

  zobacz >>

 • Postępowanie sądowe
  image_pdf

  Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu dla jej Klientów różnego typu postępowań procesowych i administracyjnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej wszystkich instancji.

  zobacz >>

Back to Top