Zakończenie negocjacji nad Zintegrowanym Indywidualnym Systemem Walki kr. TYTAN

Zakończenie negocjacji nad Zintegrowanym Indywidualnym Systemem Walki kr. TYTAN

image_pdf

czerwiec 2014

W dniu 26 czerwca 2014 roku w siedzibie PCO S.A. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie Umowy na realizację pracy rozwojowej oraz Umowy ramowej obejmującej przyszłe dostawy systemu żołnierza przyszłości kr. TYTAN dla Sił Zbrojnych RP.

Podpisanie umów jest ukoronowaniem trwających blisko półtora roku negocjacji pomiędzy zamawiającym – Inspektoratem Uzbrojenia, a Konsorcjum złożonym z 13 podmiotów, z liderem – PCO S.A. na czele, oraz przedsiębiorcami – przedstawicielami polskiego przemysłu obronnego, instytutami naukowo-badawczymi oraz Wojskową Akademią Techniczną w składzie. (na zdjęciu podpisy składają: płk dr Adam Duda – I z-ca Szefa Inspektoratu Uzbrojenia oraz Prezes PCO S.A. Ryszard Kardasz).W uroczystości wzięli także udział m.in. p. Czesław Mroczek – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (na zdjęciu) oraz gen. dyw. Janusz Bronowicz – Inspektor Wojsk Lądowych.

Mec. Rafał Kałkusiński, obecny na uroczystości, był jednym z głównych negocjatorów ww. pakietu umów, aktywnie wspomagając w tym zakresie Lidera Konsorcjum. Jednym z najważniejszych (a zarazem najbardziej złożonych) aspektów negocjacji były kwestie związane z zagadnieniem praw własności intelektualnej do wyników pracy ZISW TYTAN (tak do całego systemu jak i jego poszczególnych elementów).

(zdjęcie – źródło: PCO S.A.)

Back to Top