Mec. Ewelina Dziąg - Kancelaria WKK

Mec. Ewelina Dziąg – radca prawny, młodszy partner, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; od 2010 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie w grudniu 2012 r. ukończyła z wyróżnieniem aplikację radcowską. W czerwcu 2015 roku ukończyła V edycję Studium Podyplomowego Prawa Konkurencji organizowanego przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych (głównie spółek kapitałowych), jak i małych przedsiębiorców. Specjalizuje się przede wszystkim w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych i deweloperskich, w tym m.in. w zakresie nabywania nieruchomości oraz przygotowywania i realizacji procesów budowlanych, zarówno od strony cywilnoprawnej jak i administracyjnej (decyzje o uzyskaniu warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, postępowania naprawcze, plany miejscowe).

Prowadzi również kompleksową obsługę procesów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem skomplikowanych postępowań dotyczących inwestycji budowlanych oraz rynku nieruchomości, jak również spraw związanych z ochroną dóbr osobistych, spraw z zakresu prawa pracy.

W praktyce zawodowej zajmuje się również prawem kontraktowym (negocjowanie, analizowanie, przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów), korporacyjnym oraz prawem własności intelektualnej.

Świadczy pomoc prawną także w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego, występuje w postępowaniach przed organami administracji publicznej, SKO oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje: prawo inwestycji budowlanych, prawo kontraktowe, prawo pracy, prawo procesowe.

Back to Top