Mec. Marzena Wilbik-Kaczyńska - Kancelaria WKK

Mec. Marzena Wilbik-Kaczyńska – radca prawny, partner, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 1994 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe pt. „Prawo Unii Europejskiej” Uniwersytet kar. St. Wyszyńskiego a następnie w latach 2010-2012 r. – Global Executive MBA Carlson School Of Management – University of Minnesota oraz dwuletnie studia podyplomowe zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe IV edycji w Szkole Głównej Handlowej „Funkcjonowanie Rynku Energi”.

Swoje bogate doświadczenie zdobyła w trakcie m.in. wieloletniej współpracy z Clifford Chance w ramach stażu w siedzibie firmy w Londynie, a następnie w ramach zatrudnienia w Oddziale w Warszawie. W latach 1995-2000 świadczyła pomoc prawną na rzecz Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w ramach Firmy Zarządzającej BRE Private Property sp. z o.o. (następnie BRE CRESCO Management sp. z o.o.) zarządzającej majątkiem trzech NFI, także jako Prezes Zarządu I NFI S.A. i Dyrektor Biura Prawnego nadzorującego sprawy prawne Firmy i Funduszy, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych i kontaktów z Giełdą Papierów Wartościowych i Komisją Papierów Wartościowych.

W latach 2000-2006 współpracowała z Grupą Budimex S.A. jako członek Zarządu i Dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego Budimex S.A. odpowiedzialny za wszelkie sprawy prawne dotyczące działalności Grupy w tym w zakresie dotyczącym nadzorowania procedur związanych z zamówieniami publicznymi i realizacją zawartych kontraktów. Jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa inwestycyjnego, w tym prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości, a także zagadnień z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach Grupy Budimex nadzorowała proces łączenia podmiotów z Grupy, a także uczestniczyła w procesach z zakresu przekształceń własnościowych i komercjalizacji przedsiębiorstw Skarbu Państwa. Jest autorem analiz projektów dotyczących budowy spalarni odpadów na terenie Polski współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Świadczy również obsługę bieżącej działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym w zakresie spraw korporacyjnych i prawa pracy. Świadczy usługi na rzecz izb gospodarczych wytwórców wyrobów medycznych oraz podmiotów w nich zrzeszonych w zakresie regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych. Jest autorem Przewodnika po ustawie o wyrobach medycznych opracowanego na rzecz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

 Specjalizacje:

  • prawo inwestycyjne, w tym w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości,
  • prawo handlowe, korporacyjne, rynku kapitałowego,
  • fuzje i procesy przekształceniowe,
  • aspekty prawne wyrobów medycznych.

Języki obce: polski, angielski biegle w mowie i piśmie

Autor publikacji:

Komentarz do ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych

Przewodnik po ustawie o wyrobach medycznych


Back to Top