Mec. Rafał Kałkusiński - Kancelaria WKK

Mec. Rafał Kałkusiński – radca prawny, partner – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski w OIRP w Warszawie (2004); posiada rozległą, ugruntowaną wieloletnim doświadczeniem, wiedzę z wielu dziedzin prawa, w szczególności handlowego, gospodarczego, własności intelektualnej i procedury cywilnej, co czyni go wysokiej klasy, interdyscyplinarnym doradcą prawnym i gospodarczym dla firm z obszaru branży budowlanej, produkcyjno – handlowej (w tym związanych z dostawą sprzętu i materiałów dla służb mundurowych), teleinformatycznej i wydawniczej oraz w zakresie obrotu międzynarodowego; specjalista prawa zamówień publicznych i zamówień realizowanych przez MON – doradza klientom w procedurach przetargowych, reprezentuje przed KIO i sądami powszechnymi; doradza również zamawiającym w przygotowywaniu postępowań z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych; prowadził nadto liczne audyty postępowań przetargowych z ramienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; przygotowywał analizy prawne z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP) oraz pomocy publicznej; specjalizuje się również w doradztwie prawnym związanym z wdrożeniami w przedsiębiorstwach produkcyjnych wszelkiego rodzaju systemów informatycznych, w szczególności systemów klasy ERP, typu: SAP, Axapta, proAlpha itp.; jego dodatkowym atutem jest doświadczenie zdobyte w branży ubezpieczeń gospodarczych (Commerial Union – Aviva, STU Ergo Hestia, PTU, MetLife Amplico; audyt ubezpieczeniowy dla grupy Barlinek).

Specjalizacje:

  • prawo handlowe (w tym korporacyjne),
  • zamówienia publiczne i zamówienia wojskowe,
  • prawo konkurencji,
  • zagadnienia związane z inwestycjami budowlanymi i przemysłowymi
  • procedura cywilna

Autor licznych artykułów publikowanych w dzienniku Rzeczpospolita.

Back to Top