Mec. Rafał Sucharzewski - Kancelaria WKK

Mec. Rafał Sucharzewski – radca prawny. Od stycznia 2009 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, od 2012 r. radcą prawnym. Od 5 lat współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, prowadząc zajęcia z prawa zamówień publicznych.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w branży wydawniczej, reklamowej, medycznej, edukacyjnej. Reprezentuje Klientów zarówno przed sądami powszechnymi, jak również przez Krajową Izbą Odwoławczą. Ma doświadczenie zarówno w prowadzeniu postępowań administracyjnych (PINB, WINB, Prezydent m.st. Warszawy), sądowo-administracyjnych (WSA, NSA) oraz sądowych (sądy powszechne wszystkich instancji).
Specjalizacje: prawo autorskie i prawo prasowe, prawo zamówień publicznych, nieruchomości, prawo budowlane, windykacje.
Autor artykułów:

  • „Zamawiający ma obowiązek żądać wyjaśnień od Wykonawców”
  • „Zatrzymanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”
  • Sytuacja prawna następców przedsiębiorstw państwowych w kontekście zagadnień związanych z prawami do nieruchomości – artykuł opublikowany w „Nieruchomości. CH Beck”

Back to Top