Mec. Katarzyna Izdebska

Mec. Katarzyna Izdebska - Klocek – adwokat, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2013 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych i bieżącym doradztwem prawnym. Posiada praktykę w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego, procedury cywilnej i administracyjnej, jak również prawa pracy i prawa autorskiego. Jest współautorką licznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz kompleksowych badań prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence).

Jako trener personalny w 2012 roku prowadziła szkolenia specjalistyczne z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji oraz prawnych aspektów reklamy. Doradzała w zakresie prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, a także obowiązków prawnych firmy przy realizacji projektu „Paleta możliwości” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od maja 2013 roku współpracuje z Fundacją „Centrum Praw Kobiet” w ramach wolontariatu prawnego.

Specjalizacje: prawo gospodarcze i handlowe (w tym prawo umów), prawo cywilne i postępowania sądowe, prawo pracy.

Back to Top